Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Nasz dzień
Nasz dzień

Nasz dzień - Oddział Prystora i Skoroszewska

Poznaj nasz dzień i zobacz jak zorganizujemy czas Twojemu dziecku

PIERWSZA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 7.30 – 9.00

07.30 – 8.30Inspirowane przez nauczyciela zabawy,  zajęcia indywidualne i w zespołach, swobodna zabawa według własnego pomysłu, zabawy w kącikach zainteresowań, twórcza aktywność dzieci, grupowe zabawy integracyjne.
 

Poranki logopedyczne (gimnastyka buzi i języka), gimnastyka poranna.

Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne).

8.30 – 9.00Śniadanie.

DRUGA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 9.00 – 15.30

9.00 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 12.00

Zajęcia dydaktyczne – cz. 1

Nauka języka angielskiego / hiszpańskiego ( piątek)

Zajęcia dydaktyczne – cz. 2

  • realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego,
  • edukacja językowa,
  • edukacja matematyczna,
  • edukacja przyrodnicza z elementami ekologii,
  • warsztaty artystyczne – plastyka,
  • zajęcia ruchowe –  rytmika, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • spacery, wycieczki,
  • ewentualnie zajęcia dodatkowe według planu tygodniowego,

Przygotowanie do obiadu ( czynności higieniczne ).

12.00 – 12.30Obiad.
12.30 – 14.15

Odpoczynek poobiedni, czas zorganizowany w/g grup wiekowych:

  • dzieci młodsze odpoczynek na leżakach (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach odpoczynku),
  • dzieci starsze zajęcia wyciszające, zabawy i gry stolikowe (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach relaksu).
14.15 – 14.30Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00Podwieczorek.
15.00 – 15.30Zajęcia dodatkowe

TRZECIA CZĘŚĆ DNIA  W GODZINACH 15.30- 17.30

16.00 – 17.00Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, doskonalenie zdobytych podczas zajęć dydaktycznych umiejętności, w zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu, spacery lub zajęcia w kącikach kreatywnej zabawy.
17.00 – 17.30Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci – indywidualnie lub w małych zespołach, praca indywidualna.