Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Zajęcia
Zajęcia

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia programowe zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, uzupełnione zajęciami dodatkowymi

Realizujemy program rocznego przygotowania przedszkolnego

Korzystamy z bogactwa metod:
 • „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk Kolczyńska,
 • „Odmiennej Nauki Czytania” I. Majchrzak,
 • „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) R. Labana
 • Metody Carla Orffa
 • Metody twórczego myślenia J. Osborne – ” Burza mózgów”
 • Metody aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss
oraz
 • pedagogiki zabawy Klanza
 • elementów dramy,
 • elementów muzykoterapii,
 • elementów bajkoterapii.

Zajęcia w ramach czesnego dla wszystkich dzieci

przedszkolu na osiedlu Skorosze dbamy o wszechstronny rozwój dzieci pod okiem specjalistów. W ramach czesnego nasi podopieczni mogą brać udział w następujących zajęciach:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE,
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ENTLICZEK PENTLICZEK

 • zajęcia umuzykalniające – rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej oraz gry na instrumentach,
 • rytmika – zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów oraz umiejętność rozumienia i postrzegania świata sztuki,
 • zajęcia plastyczne – mają na celu doskonalić sprawności manualne, usprawniać motorykę, kształtować orientację przestrzenną i rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową,
 • zajęcia teatralne – przełamują nieśmiałość dzieci, wzbogacają ich słownictwo i kształtują kontrolę nad własnym ciałem,
 • zajęcia muzyczne – doskonalą percepcję słuchową i wrażliwość na dźwięki, uczą rozpoznawania dynamiki i nastroju danego utworu, integrują dzieci,
 • zajęcia z logopedą – dążą do wykrycia ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych i poprawienia wymowy,
 • gimnastyka – stanowi połączenie gimnastyki ogólnorozwojowej z gimnastyką korekcyjną, dzięki czemu zapobiega wadom postawy,
 • grupowe zajęcia z psychologiem – mają na celu rozpoznać możliwości i potrzeby dzieci i zminimalizować ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych,

Język angielski w naszym przedszkolu

 • Nauczanie języka odbywa się w formie zabawy przez uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy i metod
 • metoda naturalna, gdzie formą nauki jest zabawa,
 • metoda audiowizualna, polegająca na kojarzeniu słów z ilustracjami, piosenkami, filmem,
 • metoda TPR (Total Physical Response) – reagowanie całym ciałem,
 • metoda dramy, wcielanie w postaci z bajek.

Zajęcia odbywają się 4-5 razy w tygodniu.

Język hiszpański w naszym przedszkolu

 • Nauczanie języka odbywa się w formie zabawy przez uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy i metod
 • metoda naturalna, gdzie formą nauki jest zabawa,
 • metoda audiowizualna, polegająca na kojarzeniu słów z ilustracjami, piosenkami, filmem,
 • metoda Immersji językowej polega na całkowitym zanurzeniu się w języku obcym. Całe zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim, co daje szybkie przyswajanie nowych zwrotów w sposób naturalny,

Zajęcia dodatkowo płatne

przedszkolu w Ursusie na osiedlu Skorosze organizujemy także wiele zajęć dodatkowo płatnych, czyli:

– język angielski z polskim lektorem
– taniec
– szachy
– zumba
– judo
– ceramika
– aktobatyka
– lego/robotyka

W naszej ofercie znajdą Państwo również warsztaty objęte comiesięczną opłatą. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie niepublicznego przedszkola językowego w godzinach jego pracy. W razie pytań odnośnie częstotliwości konkretnych warsztatów mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mailowego lub telefonu.