Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Organizacja
Organizacja pracy przedszkola

Organizacja - Oddział Prystora i Skoroszewska

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Entliczek pentliczek zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa pod numerem 400/PN/15[2], zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10.01.2008 r. Kontrole nad naszymi działaniami sprawują Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Dzięki temu nasze przedszkole umożliwia dzieciom rozwój zgodnie z oficjalnym programem nauczania. Jednocześnie dając możliwość wyboru dodatkowych zajęć kształtujących inteligencję językową, ruchową, muzyczną, oraz matematyczno-logiczną.

Nasz Dzień

Poznaj organizację dnia w naszych przedszkolach

Wyżywienie

Sprawdź menu i jak karmimy naszych podopiecznych

Opłaty

Opłaty wpisowe i czesne w przedszkolu

Wyprawka

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu