Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Kadra
Nasz zespół

Kadra - Oddział Prystora i Skoroszewska

Kreatywna i dobrze wykwalifikowana kadra jest nośnikiem inspiracji dla dzieci do emocjonalnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Stwarza dzieciom optymalne warunki do pełnego rozwoju, jak również zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W realizowanych działaniach nauczyciel stymuluje wszystkie sfery osobowości dzieci, równolegle dba o ich harmonijny rozwój. Kładzie nacisk na indywidualność potrzeb i zainteresowań. Stawia zadania, które dostosowane są do wieku każdego dziecka. Doświadczona, stale poszerzająca swoją wiedzę kadra, zapewnia odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w społeczności szkolnej. 

Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa dziecięcego w ramach zajęć grupowych. Specjaliści prowadzą obserwacje dzieci oraz realizują programy odpłatnej terapii indywidualnej w razie zdiagnozowanych potrzeb i na życzenie Rodziców.

Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 009

mgr Edyta Kostecka

Dyrektor do spraw pedagogicznych

Nauczyciel mianowany z 23-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja elementarna  ( przedszkolna i wczesnoszkolna). Odbyła kursy i szkolenia na temat: Zabawa bawi, uczy i wychowuje, Rozwijanie potencjału twórczego dziecka, Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu, Wychowanie bez przemocy. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Liderów Oświaty  pod patronatem Collegium Civitas i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Odpowiedzialna za przebieg procesu edukacyjno – wychowawczego w Przedszkolu.

IMG 2081

mgr Małgorzata Janowska

Nauczyciel wychowawca

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Kochanowskiego w Kielcach , Wydział Pedagogiczny o specjalności Nauczanie początkowe oraz Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie.

20210709 112220

mgr Anna Gierzyńska

Nauczyciel wychowawca

Nauczyciel z 20 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kierunku – pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M . Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 010

mgr Magdalena Kulik 

Nauczyciel wychowawca

Nauczyciel z kilkuletnim doświadczeniem w pracy zawodowej . Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie o kierunku – pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 018

Anna Malicka

Pomoc nauczyciela

Ukończyła Liceum Profilowane im.F.Nansena o kierunku zarządzanie informacją. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła od pracy opiekunki. Z przedszkolem związana jest od kilkunastu lat.

Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 007

Monika Wasilewska

Pomoc nauczyciela

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące o profilu handlowym. Z pracą w przedszkolu związana od kilku lat.

Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 002

Patrycja Jemiołek

Pomoc nauczyciela

Ukończyła Politechnikę w Radomiu. Z przedszkolem związana od kilku lat.

Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 006

Valentyna Varchenko

Lektor języka angielskiego

Właściciel i dyrektor szkoły języka angielskiego . Wieloletni nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą.
angielski

Mariusz Janerko

Język angielski

Lektor języka angielskiego z 20 – letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończone kursy FCE i CPE. Wieloletni nauczyciel w British School.

robotyka

Rafał Knieć

Robotyka - klocki LEGO

Przy pomocy zestawów klocków LEGO poznajemy jak działają różne konstrukcje i przedmioty. To fantastyczne wprowadzenie do robotyki, świata nauki, techniki i projektowania.
szachy

Mariusz Szewczyk

Szachy - Instruktor

Licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego, oraz sędzia szachowy II klasy. Posiada tytuł kandydata na mistrza , oraz międzynaroodwy ranking FIDE 2125. Od 2014 roku prowadzi zajęcia w przedszkolach i szkołach na terenie Warszawy, pokazując dzieciom  świat zaczarowanych figurek i zarażając je pasją do tej pięknej gry. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 003

Katarzyna Ślusarz

Pracownia ceramiczna - Instruktor

Praca z gliną wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Przygotowuje rękę do nauki pisania.Znakomicie stymuluje i rozwija wyobraźnię, zdolności manualne i ekspresję plastyczną.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 001

Kamil Przychodzki

Judo - instruktor

Klub sportowy IPOON JUDO.  Judo uczy nie tylko umiejętności ruchowych, ale też wychowuje i kształtuje charakter.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 012 1

Honorata Kózka

Taniec - Instruktor

Dzieci w formie zabawy uczą się tańca towarzyskiego, nowoczesnego i użytkowego. Zapoznają sie z różnego rodzaju muzyką taneczną. Rozwijają słuch, poczucie rytmu oraz koordynację ruchową.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 008

Oliwia Czerniak

Zumba - instruktor

Taniec zumba dla dzieci to połączenie aktywności fizycznej z zabawą . Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora z Centrum Ekspresja , zapewnia najmłodszym rozrywkę, jednocześnie dbając o rozwój motoryczny.

Filip Magdziarz

Akrobatyka - instruktor

Akrobatyka to ćwiczenia, które łączą różne formy sztuki i sportu. To rozwój fizyczny oraz kształtowanie sylwetki, nauka zachowania dyscypliny i skupienia. Buduje samoocenę, pewność siebie , jak i świadomość własnego ciała.
Przedszklole entliczek pentliczek warszawa ursus skorosze kadra 005

mgr Weronika Pawłowska

Logopeda - warsztaty logopedyczne

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna . Pracuje z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.

mgr Aleksandra Kwapisz

Psycholog  - warsztaty psychologiczne