Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Warszawie - Ursus, Skorosze

Przy organizowaniu programu zajęć dodatkowych kierowaliśmy się założeniami teorii inteligencji wielorakich według H. Gardnera tak, by wspierać zainteresowania i talenty dzieci, jednocześnie zapewniając im harmonijny i wszechstronny rozwój. Oferta naszego przedszkola artystycznego obejmuje zarówno bezpłatne, jak i dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe skierowane do dzieci, które chcą poszerzać swoje horyzonty w przyjemny sposób.

Judo

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Zajęcia rozwijają inteligencję ruchową. W wieku przedszkolnym wschodnie sztuki walki to głównie gimnastyka ukierunkowana na ogólną sprawność z naciskiem na ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynację ruchową oraz wszechstronność. Judo uczy nie tylko umiejętności ruchowych, lecz także wychowuje i kształtuje charakter, siłę i wytrzymałość.

Rytmika

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Zajęcia rozwijają inteligencję muzyczną i ruchową. Dzieci poprzez muzykę i ruch oraz odpowiednio zaplanowane zabawy poznają podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch, rytm i wrażliwość muzyczną. Podczas zajęć uczą się gry na instrumentach perkusyjnych.

Zumba

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Taniec zumba dla dzieci to połączenie aktywności fizycznej z zabawą . Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora z Centrum Ekspresja , zapewnia najmłodszym rozrywkę, jednocześnie dbając o rozwój motoryczny.

Angielski

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Zajęcia rozwijają inteligencję językową.
Język angielski  w przedszkolu przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym, poprzez rozbudzanie ich świadomości językowych i wrażliwości kulturowej. Podczas zajęć dzieci wzbogacają swój zasób słownictwa oraz doskonalą umiejętności lingwistyczne.

Lego / robotyka

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Zajęcia rozwijają kompetencje matematyczno-logiczne oraz inteligencję wizualno-przestrzenną.
To połączenie zabawy z kreatywnym i twórczym myśleniem. Budując z klocków różnorodne formy, dzieci rozwijają pamięć konstrukcyjną oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.

Taniec

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Zajęcia rozwijają inteligencję ruchową oraz inteligencję muzyczną.
Taniec wspiera estetykę ruchu i wzmacnia koordynację ruchową. Dzieci, ucząc się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu.

Ceramika

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Właściwości terapeutyczny gliny są znane nie od dziś. Na zajęciach ceramicznych dziecko uczy się samodzielności i cierpliwości. Praca z gliną uczy planowania, odpowiedzialności , organizacji stanowiska pracy i akceptacji niepowodzeń. Wyzwala pozytywne emocje, pewność siebie , przedsiębiorczość i kreatywność.

Szachy

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Znakomicie wpływają na rozwój intelektualny młodego człowieka. Uczą logicznego myślenia, strategii pobudzając wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności.

Akrobatyka

Więcej o zajęciach

O zajęciach

Akrobatyka to ćwiczenia, które łączą różne formy sztuki i sportu. To rozwój fizyczny oraz kształtowanie sylwetki, nauka zachowania dyscypliny i skupienia. Buduje samoocenę, pewność siebie , jak i świadomość własnego ciała.